Compro.se

Compro Möten & Event AB – bokning och administration av konferenser, talarförmedling, mässor och söktjänster för mötesbranschen.

Cura.se

Cura Institutet Compro AB – söktjänst, seminarier och placeringshjälp för vård och omsorg.